Int SAS 32-pin to 4x SATA
Image for illustration purposes, please see product info

Int SAS 32-pin to 4x SATA

Product Features

Image Code Product Name Save For Later Price Quantity
0.75m Internal SAS 32-pin to 4x SATA cable
SAS-I-32-4XSATA-075